Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik, gerçek ve tüzel müşterilerimiz lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşa hitaben bankamız tarafından verilen belgedir.

Talebinize göre, Türk Lirası ya da Yabancı Para olarak düzenlenebilen Teminat Mektupları, iş yaptığınız resmi kurum ve kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki güvenilirliğinize katkıda bulunarak, iş hacminizin ve kârlılığınızın artmasını sağlar.