Bankamız ile müşterilerimiz arasında yeni bir proje veya var olan bir projeyi paylaşmak için, tarafların ortaklığın sermayesine eşit veya farklı oranlarda katkı yaptığı; ayrıca her bir tarafın sabit veya azalan şekilde sermaye sahibi olduğu bir ortaklık biçimidir. Bu ortaklıktan doğacak kâr, tarafların aralarında yaptıkları sözleşmeye göre paylaşılır.