Kira Sertifikaları
Kira Sertifikaları (Sukuk), varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen sabit ya da değişken getirilerden, payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, menkul kıymetlerdir. Satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edilmesi nedeniyle de daha korunaklı bir yapıya sahiptir.

 

 

Yatırım Fonu
Yatırım Fonları (Katılım Fonu), yatırımlarını faizsiz para ve sermaye piyasası araçları ile değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, portföyünün tamamı, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarına dayalı fonlardır.

Bankamız nezdinde açtıracağınız Yatırım Hesabı üzerinden Sukuk ve Yatırım Fonu (Katılım Fonu) Alım, Satım ve Transfer işlemlerinizi Golden Global Bank güvencesi ile gerçekleştirebilirsiniz.