İşletmelerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden ya da belirli bir malın alım satımından doğacak kar veya zarara katılmak üzere bu işletmelere fon kullandırılması işlemidir.

Bankamız, fon kullandırdığı işletmelerin kar ve zararına, sözleşmede belirlenen oranlarda katılır. Ortaklıklar sermaye-sermaye ve/veya emek-sermaye şeklinde kurulabilir.