İthalatçı firmaların, ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek, mallara ödeme yapmadan sahip olmasına olanak veren bir finansman türüdür.

Akreditifli, vesaik veya mal mukabili olmak üzere yapılabilecek, Kabul Kredili Ödeme şeklinde düzenlenecek poliçelerin vadeleri, kabul tarihinden başlamak üzere herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın serbestçe belirlenir. Ödeme, poliçe vadesinde gerçekleştirilir.