Garanti Mektubu/Stand-by akreditif, bankaların yurt içi veya yurt dışında bulunan kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi veya benzeri konularda muhatap kuruluşa hitaben verdikleri ve söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi durumunda garanti edilen tutarın borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın, muhatabın ilk yazılı talebinde bankaca ödeneceğini taahhüt eden ve geri dönülemez bir ödeme yükümlülüğüdür.

Kati Teminat
Geçici Teminat
Avans teminat
Ödeme garantisi
Garanti Teminatı
Teminat Akreditifi (Standby Akreditif)