Peşin Ödeme

Peşin ödeme, ithalatçının malların sevkiyatının yapılmadan önce malların bedelini ihracatçıya ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme türü, ithalatçı firma açısından bazı riskler taşımaktadır. Alıcının bu ödeme şeklini kabul etmeden önce satıcıya tam anlamıyla güvenmesi ve taahhüdünü yerine getireceğinden şüphesi olmaması gerekmektedir.

Mal Mukabili Ödeme

Mal mukabili ödeme, mal bedelinin, malın satış sözleşmesinde gösterilen yere ulaşması ve teslim alınmasından sonraki bir tarihte ödendiği ödeme şeklidir. Bu ödeme türü, ihracatçı firma açısından bazı riskler taşımaktadır. Satıcının bu ödeme şeklini kabul etmeden önce alıcıya tam anlamıyla güvenmesi ve taahhüdünü yerine getireceğinden şüphesi olmaması gerekmektedir.

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik mukabili ithalat, vesaikin ithalatçıya mal bedelinin tahsili karşılığında teslimini öngören ödeme şeklidir. Mal bedelini tahsil ederek vesaiki teslim eden ithalatçının bankası, bu bedeli ihracatçının bankasının talimatı doğrultusunda transfer eder.

Kabul Kredili Vesaik Mukabili

Kabul kredili vesaik mukabili ithalat, tahsil talimatı ekinde bankaya gönderilen vesaikin ithalatçıya, poliçe/poliçelerin kabulünden sonra teslim edildiği, vesaik bedelinin poliçe vadesinde ödendiği ödeme şeklidir.

Akreditifli Ödeme

Akreditif, bir bankanın (amir banka) alıcının (ithalatçının) talep ve talimatı üzerine veya kendi adına hareket ederek, belirlenen tutarda, belirlenen vade dahilinde, belirlenen belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, satıcıya (ihracatçıya) ödeme yapacağını, satıcı tarafından düzenlenen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini ve vadesinde ödeyeceğini ya da vadeli ödeme yükümlülüğüne gireceğini ve vadesinde ödeme yapacağını satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir.