Online Banking Quick Password

Akreditif

Akreditif, bir bankanın (amir banka) alıcının (ithalatçının) talep ve talimatı üzerine veya kendi adına hareket ederek, belirlenen tutarda, belirlenen vade dahilinde, belirlenen belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, satıcıya (ihracatçıya) ödeme yapacağını, satıcı tarafından düzenlenen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini ve vadesinde ödeyeceğini ya da vadeli ödeme yükümlülüğüne gireceğini ve vadesinde ödeme yapacağını satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir.